‍‍‍KONSULENT‍‍‍‍‍‍‍‍‍

Vi leverer veiledning og oppfølging individuelt rundt barn om hvordan man selv kan bygge et rikt ordforråd med symboler med Symbollanguage. Barna trenger nærpersoner som legger til symboler i hverdagen, dette er en viktig suksessfaktor som vi kan gi dere kompetanse og trygghet til å gjøre. Privat veiledning eller kurs på initiativ fra foreldre, PPT, barnehage/skole, BPA-leverandører eller andre. Dette er enkelt å gjennomføre på nett om avstandene blir for store. Vi bruker Communicator 5 til TobiiDynavox.

Pris pr time kr 750,- eks mva.

Reise kr 500,- pr time eks mva + reiseutgifter.

PRODUKSJON‍‍‍‍‍‍

‍‍‍‍‍‍Det å legge inn nye ord/symboler tar tid. Erfaringer tilsier at barna på sikt skal ha fler rader og/eller kolonner på alle sidene, og dette gjør vi med den boka dere bruker slik at språket barnet kjenner forblir det samme - alltid. Det de kan skal ikke endres. Dette er en jobb vi kan utføre. Send kommunikasjonsboken, filen i Communicator, til oss og listen med nye ord som skal inn og ev andre ønsker, du får boken tilbake på mail til avtalt tid.

Pris pr påbegynte time kr 500,- eks mva.

Behov for veiledning, kurs

eller hjelp til å legge inn ord?

Det eneste som er HELT sikkert er at "vent å se" ikke hjelper!‍‍‍‍‍‍

Hvor

skal vi

‍‍‍begynne?‍‍‍

Trenger vi et

‍‍‍kommunikasjonshjelpemiddel?

Hvem gj‍‍‍ør hva?

‍‍‍Hvordan skal vi få alle

symbolene vi bruker

inn i en bok?‍‍‍‍‍‍

Hva skal‍‍‍ vi

‍‍‍foreldre gjøre?‍‍‍

Hvor m‍‍‍ange ord

skal vi begynne med?

Eneste leverandør av

individuell kommunikasjonsbok!

- for foreldre, PPT, barnehage/skole eller andre.

Hvilke kategorier

‍‍‍er lure på sikt?

De barna som har en god språkutvikling med symboler har en nærperson som endrer boka i hverdagen.

Det er et mål å få opp kompetansen og tryggheten rundt barnet så akkurat dette er enkelt og gøy!

Kons‍‍‍ulent

Må d‍‍‍et være så

vanskelig ?

Hvor mang‍‍‍e symboler

‍‍‍skal vi ha på hver side?

Hvem skal legge inn ord i

kommunikasjonsboka?

me too as

Nordre Skuterudvei 9

1434 Ås, Norway

[email protected]

tlf. +47 951 10 109

facebook-mono
instagram-mono