‍‍‍Du har makt til å si det du vil og det gir deg følelsen av makt over eget liv! Det er en god følelse, mulighet til å påvirke er godt.

En viktig kosekvens av at du har språk er den utvikling det gir deg som person på alle måter, både sosialt og faglig.  Du lærer hele tiden fordi du bygger på noe du kan. Ordene du bruker er nøkkelen til at du får tatt ut ditt potensiale! DET er makt det!‍‍‍

Hanne:‍‍‍‍‍‍‍‍‍

"Språk er makt!"‍‍‍

me too as
Nordre Skuterudvei 9
1434 Ås, Norway‍‍‍

[email protected]

tlf. +47 951 10 109

symboll‍‍‍anguage

facebook-mono
instagram-mono

‍‍‍Fra 0 til 30.00‍‍‍0 symboler

Hanne begynte med symboler i 3-års alder, plastkort og etter hvert kommunikasjonsbøker i plast. Når hun begynte på skolen kunne hun 700 symboler. Så fikk hun en Tobii, nå skulle hun snakke med talesyntese via ‍‍‍‍‍‍øynene. Etter noen måneder hadde hun fått en kommunikasjonsbok på den, men det tok enda mange år før den var i bruk hele dagen. Først da hun var 10 år fikk hun Tobiien på rullestolen hele tiden, da kom utviklingen! Nå snakker Hanne symbolspråk, og har ingen begrensninger. Hun har muligheter for å bøye substantiv, verb og adjektiv . I tillegg har hun mengder av småord som er viktige om hun vil snakke sånn som vi andre gjør. Har hun ikke et symbol, supplerer hun med å skrive. Hanne synes fremdeles det går raskest å snakke med symbolene i boka si.

Marianne, mamma, me too

Marianne Grav Semner, er utdannet lærer og har arbeidet 10 år i barneskolen. Hun har studert ASK ved høyskolen i Vestfold og deltatt og holdt foredrag på mange kurs og konferanser i regi av både det det offentlige‍‍‍‍‍‍ og‍‍‍ privat. Hun har i mange år arbeidet for barn og foreldre som trenger hjelp for å få tilgang til symbolspråk. Hun tok initiativ til stortingsbehandlingen om rett til språk som resulterte i at 2009 ble ASK ble likestilt med tegnspråk. Det er enda langt til språkene er likestilt. De siste kunnskapsministerene har hatt‍‍‍‍‍‍ møter med både Hanne og Marianne.

Hanne, 16 år,  er Mariannes datter. Hanne har ikke talespråk, men snakker symbolspråk, nå også supplert med skrift. Hanne fikk CP etter en fødsesskade og vil aldri kunne snakke med munnen, ergo var det viktigste hjelpemiddelet til Hanne språket. Dette fikk hun tilgjengelig på en øyestyrt Tobii med talesyntese.‍‍‍‍‍‍ De‍‍‍t er i hodet potensialet til Hanne ligger, men uten språk ville hun aldri få tatt det ut.

me too as, firmaet Marianne startet i 2008. Ønsket om å kunne hjelpe andre barn som Hanne raskere til et språk var motivasjonen. Alle behøver ikke prøve og feile så mye for å finne en oppbygning på en kommunikasj‍‍‍‍‍‍onsbok. Metoden Hannes kommunikasjonsbok ble bygd opp på, ble me too, som nå har blitt Symbollanguage (fordi me too ble så mye annet høsten 2017).

‍‍‍om