me too as
Nordre Skuterudvei 9
14‍‍‍34 Ås, Norway

[email protected]

tlf: +47 951 10 109

facebook-mono
instagram-mono

Individuell kommu‍‍‍nikasjonsbok

Individuell kommunikasjonsbok

En kommunikasjonsbok må tilpasses hvert enkelt barn både i forhold til antall symboler pr side, layout og innhold. Produktet "individuell kommunikasjonsbok", er en pakke hvor vi tar utgangspunkt i en av malene og tilpasser denne til barnets behov. Nærpersoner får i denne prosessen opplæring i metoden, for å lettest mulig kunne legge inn symboler hver dag på veien videre, tips om bruk av symbolspråk i hverdagen, tips til bruk av programvaren Communicator 5 slik at man mer effektivt kan lage sider og bygge videre på boken. Det er viktig at alle rundt barnet får et forhold til boken og innholdet. En del av pakken kan også f.eks være kurs/opplæring av assistenter, lærere, annet personale, ppt, skoleledelse osv både om bruk og tilrettelegging og fokus. Møter, kurs, opplæring  via nett,  erfaringsmessig blir det ca 4-5 møter á 2 timer. Hvor lang tid det tar før boken er ferdig tilpasset er oftest avhengig av når dere rundt bruker har mulighet til å sett‍‍‍e av tid til møter. Normalt går det en drøy måneds tid. Tidligere ønsket man ofte en plastbok av den ferdige kommunikasjonsboken. Nå er ikke det lenger så vanlig da boken endres daglig, et ekstra nettbrett med backup av boken på fungerer bedre og mer effektivt for de fleste. Ta kontakt for tilbud.‍‍‍

‍‍‍me too "Individuell kommunikasjonsbok" NAV art nr: 159995‍‍‍

 

tidligere

me too