me too as
Nordre Skuterudvei 9
1434 Ås, Norway

[email protected]

tlf: +47 951 10 109

facebook-mono
instagram-mono

Språkstarten og Lek

Språkstarten‍‍‍‍‍‍

Lek‍‍‍

samisk

somali

Permene finnes på mange språk!

Det er ikke alle barn som har norsk som morsmål. De kan ha permene hjemme på sitt morsmål, og permene på norsk i barnehagen. Da støtter vi barnet på dets språk, nemlig symbolene, og så kan vi ha språkopplæring på begge arenaene. Barnet kan på sikt også ha to identiske kommunikasjonsbøker på sin maskin, en på morsmålet sitt og en på norsk. Det er mange muligheter! Ta kontakt ang ønsker om språk. ‍‍‍

Språkstarten inneholder over 800 symboler på plastkort. Dette er grunnordforrådet til et barn. Kortene er festet med lærertyggis i en stor perm.  Alle symbolene er kategorisert etter Symbollanguage-metoden. Dermed kan barna få lære kategorisymbolene ‍‍‍også som en del av opplæringen, hvilket er nødvendig at de også lærer for å kunne kjenne dem igjen i en bok senere.

Lek inneholder over 600 symbolkort i plast. Disse er kategorisert i 6 forskjellige tema som egner seg til lek for barn. Denne permen er et suplement til Språkstarten for å også kunne ha flere symboler i lek som er den viktigste læringsarenaen for barn. Lek skal være moro, ergo må den kunne endre seg. Ta ut 4 symboler til en lek, så kan du supplere etter to eller ti minutter om du vil. Her har du valg, og det gj‍‍‍ør det lettere å tilrettelegge for barnet i mange forskjellige situasjoner!

Både Språkstarten og Lek kan man søke NAV hjelpemiddelsentral ‍‍‍om‍‍‍. Du kan bestille både Språkstarten og Lek med Symbolstix eller PCS, på norsk, samisk eller på et annet språk.

Nav art.nr Språkstarten:

Språkstarten med Symbolstix norsk:  169981

Språkstarten med Symbolstix fremmedspråk:   232989

Språkstarten med PCS norsk:  231777

Språkstarten med PCS fremmedspråk:  ‍‍‍232989

NAV art.nr Lek:

Lek med Symbolstix norsk:  232992

Lek med Symbolstix fremmedspråk:  232993

Lek med PCS på norsk:  197522

Lek med PCS på et annet språk:   232991

Pris kr 3.000,-, for norsk utgave,

for andre språk ta kontakt.

Pris kr 2.000,- for norsk utgave,

‍‍‍for andre språk ta kontakt.‍‍‍

Bestill her...‍‍‍

Bestill her...‍‍‍