Symbollanguage 15‍‍‍‍‍‍

Boken har 167 sider, 944 symboler.

Boken har KATEGORIER på hver side.

Boken har ikke skrivelinje eller MEST BRUKTE ORD på hver side.

Det er ikke lagt inn muligheter for å bøye substantiv, verb og adjektiv i denne boken.‍‍‍‍‍‍